Πίσω από τις σκηνές του JAMES και του GLAMOR της Hannah Ware