Το το εντοπίσατε; Ένας από τους φτιαγμένους από την Queer Eye άνδρες είχε ένα καμερό στην εποχή των Stranger Things 3 και οι άνθρωποι το χάσουν