Χρειαζόμαστε ακόμα το γάμο σε έναν χιλιετή κόσμο; Δύο συγγραφείς μοιράζονται τις πολύ διαφορετικές απόψεις τους