Ο Geri Halliwell χωρίζεται από τον φίλο Henry Beckwith