Εδώ είναι αυτό που θα ήθελα να είχα γνωρίσει πριν πεθάνει ξανθιά ξανθά μαλλιά μου