Η Ινδία-ομορφιά είναι η επόμενη μεγάλη τάση για να αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο