Ο Penn Bagley είχε απλώς τη γνώμη του σχετικά με τις δυνατότητες επανεκκίνησης του Gossip Girl