Η κορδέλα bob είναι η τάση τρίχας για το καλοκαίρι που είναι ιδανική αν θέλετε να πάτε σύντομη (αλλά όχι πολύ σύντομη)