Το μαξιλάρι θεμελίωσης εγκεκριμένο από το GLAMOR συμπιέζει