Το Turbo G & T είναι η νέα τάση τζιν που οι άνθρωποι πηγαίνουν για καρύδια