Βάζουμε μια συστροφή στο κομμωτήριο, και εδώ είναι αυτό που μοιάζει