«Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να προχωρήσουμε πριν γίνουμε πλήρως αποδεκτοί»: Αυτό είναι σαν να είσαι γυναικεία βασίλισσα