Γιατί τα μαύρα μοντέλα πρέπει να εκπροσωπούνται καλύτερα στη βιομηχανία της μόδας